fbpx
Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

en fr

Sibelga | Energids

Slide background
Slide background
Slide background

Case

Met Energids wil Sibelga de betrouwbare referentie worden inzake energie in Brussel. Energids vormt een platform waar de Brusselaar terecht kan met al zijn vragen over energie. Door antwoorden op energievragen te verschaffen, wil Sibelga haar imago versterken en moderniseren en bovendien een echte partner worden voor de Brusselaars.

Klant

Sibelga is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het onderhoud van het netwerk en het uitbouwen ervan is één van de taken van Sibelga. Daarnaast is Sibelga verantwoordelijk voor de meteropneming, voor de validatie en het beheer van de verbruiksgegevens. Sibelga telt 1.000 medewerkers.

Concept
 • Contentplatform voor Sibelga-klanten in Brussel, bestaande uit e-letter, magazine en blog-minisite
 • Onafhankelijke en betrouwbare informatie en nieuws over energieaangelegenheden
 • Vraag- en antwoordprincipe vormt de rode draad
Doelstellingen
 • Onafhankelijke expertise en imago van Sibelga versterken
 • Dé referentie worden voor energievragen in Brussel
 • Helderheid scheppen in veranderende energiemarkt en lezers alert maken op extra content
 • Beschikbaarheid naar inwoners vergroten: 24/7 aanwezig, op het moment dat de Brusselaar een vraag heeft en op zoek gaat naar een antwoord
 • Contactmomenten met inwoners vergroten
 • Database verbeteren en uitbouwen
Technische specificaties e-letter
 • Frequentie: 12 keer per jaar
 • Oplage: 5.000 ex. NL – FR
Technische specificaties magazine
 • Frequentie: 3 keer per jaar
 • Oplage: 450.000 ex. NL – FR
 • Gemiddelde omvang: 24 pagina’s tête-bêche
 • Verspreiding: huis-aan-huis
Technische specificaties minisite

Don't Miss Out!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!