fbpx
Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

en fr

CBC | Récolte et gestion

Slide background
Slide background
Slide background

Case

Met Récolte & Gestion positioneert CBC zich als specialist van de Waalse landbouwsector. Het doel is om de waardering voor het beroep van landbouwer te tonen en om de directe relatie met de CBC-klant te verstevigen. 

Klant

CBC is de bank en verzekeraar met een sterke locale verankering die zich richt naar particulieren, zelfstandigen en kmo's. CBC wil kortbij haar klanten staan en zich bereikbaar positioneren tijdens belangrijke sleutelmomenten in het leven, zowel privé als professioneel. 

Concept
 • Diepteartikels over actuele thema's
 • Themadossier met verschillende getugenissen van land- en tuinbouwers, en specialisten uit de sector
 • Diepteartikels van de Chief Ecnomist over actuele economische en financiële thema's
Doelstellingen
 • De bank positioneren als sectorspecialist
 • Informeren over land- en tuinbouwsector
 • Infomeren over de CBC bank- en verzekeringsproducten
 • Versterken van de relatie met cliënten die moeilijk beschikbaar zijn 

 

Technische specificaties
 • Frequentie: 2 keer per jaar
 • Oplage: 10.000 exemplaren (FR)
 • Gemiddeld formaat: 16 pagina's
 • Verspreiding: per post
 • Doelgroep: klanten en professionals uit de Waalse land- en tuinbouwsector 

Don't Miss Out!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!